Λουκάνικα τ. Φρανκφούρτης/Βιέννης  - περιγραφή  (υπερσύνδεση)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας απο σύγκοπο κρέας με ή χωρίς τεμάχια κρέατος 

ενδεικτικά προϊόντα 

 

Λουκάνικα τ. Φρανκφούρτης, Πάριζα, Παριζάκι, Μορταδέλες, Πικ-νικ, Ζαμπονέλλο, Μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος (μορφοποιημένο ζαμπόν, μορφοποιημένη σπάλα, μορφοποιημένο μπέηκον ή μπέηκον φόρμας, μορφοποιημένο στήθος γαλοπούλας ή κοτόπουλο, κλπ.)

Πάριζα- περιγραφή 

 

 

Σαλάμια βραστά - περιγραφή   υπερ

 

 

Παριζάκι - περιγραφή 

 

 

Μορταδέλες (διάφοροι τύποι) - περιγραφή 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Μορφοποιημένα προϊόντα από τεμάχια κρέατος - περιγραφή 
 
Μορφοποιημένο ζαμπόν : 
 
 
 
 
Μορφοποιημένο μπέηκον ή μπέηκον φόρμας :
 
 
 
 
Μορφοποιημένο στήθος γαλοπούλας ή κοτόπουλο, κλπ. :
 
 
 
 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.